De Graaf & Cornelissen Entertainment Privacy

De Graaf & Cornelissen Entertainment wil zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel ze gebruikt worden. Wij adviseren u om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Lees hier onze Algemene Voorwaarden en Over Cookies.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-03-2019.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DG Theaterproducties BV (De Graaf & Cornelissen Entertainment en DG Theater), verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens
DG Theaterproducties BV verwerkt uw persoonsgegevens onder ‘gerechtvaardigd belang’ zodat wij u een optimale ervaring kunnen bieden voor het onderstaande:

Bezoek van de website
Nieuwsbrief
(Win) acties (zie ook onze Algemene Voorwaarden)
Social media
Audities
ZZP werk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dgtheater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
DG Theaterproducties BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DG Theaterproducties BV) tussen zit. DG Theaterproducties BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Retargeting via Appnexus (Adcrowd.nl)
Facebook
Adwords
The Next Ad
ManyChat

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
DG Theaterproducties BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. Webverkeer – zie ‘Over Cookies
2. Nieuwsbrief – zo lang u dat wilt
3. Auditanten theaterproducties – sollicitaties, max 3 jaar na aangegeven deadline (tenzij anders door auditant of sollicitant aangegeven)
4. ZZP’ers die in opdracht werken voor en met DG Theaterproducties BV – gedurende de opdracht en tot intrekking van toestemming van ZZP’er.

Delen van persoonsgegevens met derden
DG Theaterproducties BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amerikaanse partijen zoals Facebook hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. DG Theaterproducties BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DG Theaterproducties BV alleen uw persoonsgegevens aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DG Theaterproducties BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DG Theaterproducties BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Meer informatie hierover en het wijzigen of intrekken van uw toestemming vindt u bij Over Cookies.

U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor een toelichting zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (e-mail - nieuwsbrief)
Via onze nieuwsbriefservice kunt u zich eenvoudig uitschrijven of uw voorkeursinstellingen aanpassen. U kunt hier uw persoonsgegevens inzien, corrigeren en verwijderen. Dit kunt u doen door onderaan iedere nieuwsbrief op ‘voorkeuren aanpassen’ of ‘uitschrijven’ te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (zakelijk gebruik)
DG Theaterproducties BV verzamelt ook gegevens voor zakelijk gebruik. Vanzelfsprekend heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking (bijvoorbeeld voor sollicitaties of audities) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Voor overige bestanden geldt onderstaande;

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dgtheater.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DG Theaterproducties BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DG Theaterproducties BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DG Theaterproducties BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Graaf & Cornelissen Entertainment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dgtheater.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Van tijd tot tijd kan deze verklaring aangepast worden (denk aan de toevoeging van een webshop). Wijzigingen zullen ten alle tijden gepubliceerd worden op onze website. Wij raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Lees meer:
Over Cookies
Algemene Voorwaarden

Contactgegevens:
DG Theaterproducties BV
De Graaf & Cornelissen Entertainment | DG Theaterproducties

http://www.degraafencornelissen.nl
http://www.dgtheater.nl

Computerweg 9
3542DP, Utrecht
+31302844770

© 2021 De Graaf & Cornelissen Entertainment