Toneelstuk Late Lente niet in productie

Toneelstuk Late Lente niet in productie

Enige en algemene mededeling

Toneelstuk Late Lente niet in productie.

Door inhoudelijk verschil van inzicht tussen betrokkenen bij deze nieuwe productie restte ons enige tijd geleden tot onze spijt geen andere mogelijkheid dan vast te stellen dat er geen solide basis bestond deze op verantwoorde wijze te gaan maken.

Directie De Graaf & Cornelissen Entertainment / DG Theater.