Aan onze Minister van Cultuur

Aan onze Minister van Cultuur

Vergeet ons niet!
Laat ons dromen over de dag
dat wij elkaar terug zien,
de artiesten en het publiek.
Vergeet ons niet.
Nederlanders.

Aan onze Minister voor Cultuur, Ingrid van Engelshoven,

Help ons ervoor te zorgen dat wanneer het virus is overwonnen wij direct weer aan het werk kunnen. Uit naam van talloze artiesten, regisseurs, technici, belichters, decorbouwers, kostuumontwerpers, kleedsters, productieleiders en assistenten enz. vragen wij dringend om uw begrip voor en daadwerkelijke steun aan de Vrije Theaterproducenten, de bedrijven waamee wij dagelijks samenwerken. Onze grote angst is dat een belangrijk deel van hen zal omvallen door de maatregelen die worden genomen vanwege het Coronavirus.

De Vereniging van Vrije Theaterproducenten vertegenwoordigt meer dan 60% van het totale theater aanbod per jaar. Nu al hebben de Vrije Theaterproducenten meer dan 5000 theatershows moeten annuleren. Dit heeft desastreuze gevolgen. Hun aanbod is van levensbelang voor de exploitaties, werkgelegenheid en publieksbezoek van de hele sector in Nederland.

Het land van de vrije producenten heeft tot donderdag 12 maart jl. weinig contact gehad met de politiek, simpelweg omdat ze zelfredzaam waren, het zijn gezonde ondernemers. Wij willen u erop wijzen dat het een markt is die heel specifiek draait, een markt die wij niet moeten onderschatten. Het is een markt die onafhankelijk opereert naast de traditionele gesubsidieerde instellingen. De vrije producenten zorgen samen met ons voor een zeer gevarieerd aanbod in de culturele sector. Ze zijn innovatief, stimuleren de creativiteit in de sector, volgen de maatschappelijke ontwikkelingen, hebben oog voor relevante onderwerpen, zorgen voor een lach en een traan; en bedienen daarmee jong en oud, van het platteland tot in de grote stad. Zowel aan de kant van het publiek, als aan de kant van de makers levert dit aanbod een dwarsdoorsnede op van en voor 17 miljoen Nederlanders.

Waarom luiden wij de noodklok? De vrije producenten doen uit eigen zak grote investeringen in onze voorstellingen. Door de sluiting van de theaters voor lange tijd, lijden zij grote verliezen omdat ze de investeringen kwijt zijn. Het gevolg is dat er in de toekomst geen ruimte meer zal zijn voor nieuwe investeringen in onze theaterprojecten. Of erger nog: dat de gehele opgebouwde infrastructuur, netwerken en samenwerkingen die tussen ons en de producenten in de loop der jaren is opgebouwd door de crisis wordt weggevaagd.

De culturele sector is een zeer kwetsbare sector. Creativiteit laat zich niet vangen en creativiteit is broodnodig.

Alstublieft, vergeet de sector niet! Laat de vrije producenten voortbestaan en daarmee ons, het publiek en onze mentale gezondheid.

Help ons een plan te ontwikkelen opdat we straks, na alle aangerichte schade, de deuren open kunnen gooien en samen verder kunnen.

Wij rekenen op U!

Met vriendelijke groet,

Johanna ter Steege (initiatief-neemster),

namens iedereen hier genoemd (ruim 1000 mensen uit de podiumkunsten)